Sadike (trsne cepljenke) BELE sorte grozdja
Sadike (trsne cepljenke) RDEČE sorte grozdja
Sadike jablan